Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายภายในพื้นที่ตำบลคำครั่ง จำนวน 7 โครงการ

Share

   ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายภายในพื้นที่ตำบลคำครั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 412,500 บาท

   รายละเอียด โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายภายในพื้นที่ตำบลคำครั่ง ประกอบไปด้วยโครงการย่อยจำนวน  7 โครงการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.khamkhrang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-318175 ในวันและเวลาราชการ

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<