Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

Share

     ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงหลังคาที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ 9  (ภายในหมู่บ้าน) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน