Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลางโครงการรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปู Asphaltic Concrete ทับถนนเดิม จำนวน 2 โครงการ

Share

     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง โครงการรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปู Asphaltic Concrete ทับถนนเดิม หมู่ 4 บ้านนานวล (สายจาก 5 แยก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล) และ โครงการรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปู Asphaltic Concrete ทับถนนเดิม หมู่ 9 บ้านนานวลใต้ รวมจำนวน 2 โครงการ