Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลคำครั่ง

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 117,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 117,600  บาท