Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ-ขยายผิวจราจร และโครงการก่อสร้างถนน รวมจำนวน 2 โครงการ

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ-ขยายผิวจราจร และโครงการก่อสร้างถนน รวมจำนวน 2 โครงการ

 

1. ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมขยายผิวจราจร บ้านนานวล หมู่ที่ 4

 

2. ราคากลางโครงการก่อสร้างหมู่บ้าน-ทางลงห้วยสุระ หมู่ที่ 10