Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557

Share

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 จำนวน5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัคระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุบลราชธานีตามหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 และหนังสืออำเภอเดชอุดมด่วนที่สุด ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 เรื่องมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว....