Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โครงการจ้างเหมาบริการดูแลเด็ก/จัดทำเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง

Share

    ด้วยสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินโครงการจัดจ้างของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลเด็ก/จัดทำเอกสาร โครงการประกอบอาหารสำหรับเด็ก สนใจติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 081-7090747