Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกเป็นพนักงานจ้าง

Share

    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ขอเพิ่มเติมรายระเอียดในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน