Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ศพด.บ้านนาสมบูรณ์ กับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง โดยท่านปลัด อบต.คำครั่ง,ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คำครั่ง ร่วมมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ศพด.บ้านนาสมบูรณ์ กับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาสจำลองวัดเวตวันวิทยาราม

     วันที่ 26 ตุลาคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาสจำลองวัดเวตวันวิทยาราม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันรำลึกพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

     วันที่ 23 ตุลาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง นำโดย นายสมบัติ เสตรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ร่วมพิธีวันรำลึกพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5  ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ส่งมอบดอกไม้จันทร์เป้าหมาย 6,284 ดอกส่งมอบจำนวน 7,792 ดอก

     วันที่ 31 สิงหาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง นำโดย นายสมบัติ เสตรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทร์เป้าหมาย 6,284 ดอกส่งมอบจำนวน 7,792 ดอก บรรลุเป้าหมาย 123.99% ณ สำนักงานสภากาชาดเดชอุดม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลคำครั่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง นำโดย นายสมบัติ เสตรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 5