Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแม่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปี 2558

วันที่ 11 สิงหาคม 58 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันแม่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วันที่ 10 มษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนชี หมู่ที่ 10

วันที่ 18 มีนาคม 2558องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนชี หมู่ที่ 10 เพื่อนำข้อเสนอของพี่น้องไปทำแผนพัฒนาตำบลและข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยงบประมาณ การพัฒนาที่ดีประชาชนต้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอเดชอุดม มอบผ้าห่มกันหนาว

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับชาวบ้านตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี อบรมการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน

วันที่ 26 พฤษจิกายน 2558 หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาอบรมการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน ให้กับชาวบ้านองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

อ่านเพิ่มเติม...