Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง

Share

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา รวม จำนวน 2 ราย ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการเสนอราคาการประมูลจ้างฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จีงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลงานจ้างฯ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลสิทธิ์ก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ดาวนโหลดที่นี่...