Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 รวมจำนวน 3 โครงการ

Share

   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 รวมจำนวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง รวม 949,600 บาท 

 

 

   ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

 

  1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในพื้นที่ตำบลคำครั่ง วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง รวม 398,900 บาท 
  2. โครงการซ่่อมสร้างถนนหินคลุกสายภายในพื้นที่ตำบลคำครั่ง วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง รวม 412,500 บาท 
  3. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายภายในพื้นที่ตำบลคำครั่ง วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง รวม 138,200 บาท 

 

     ในราคาชุดละ 1,500 บาท, ชุดละ 1,ุุ600 บาท และ ชุดละ 500 บาท ตามลำดับ ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khamkhrang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-318175 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<