Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ

Share

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

    1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายดอนชีเส้นไปสะพานข้ามห้วยสุระ บ้านดอนชี หมู่ 10
    2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบูรพาไปชลประทาน บ้านบูรพา หมู่ 8
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบูรพาไปวัดป่าสุธรรมรังษี บ้านบูรพา หมู่ 8
    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญชู สายเสมอ บ้านนาปะระดู่ หมู่ 6

       กำหนดขายเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าว ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.khamkhrang.go.th

 

    >>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<