Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำครั่ง

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำครั่ง ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านคำครั่ง ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านนาประดู่

   โรงเรียนบ้านนาประดู่ ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160 โทรศัพท์ 045 370 290 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

อ่านเพิ่มเติม...

วัดป่าสุธรรมรังษี

    วัดป่าสุธรรมรังษี ที่อยู่ บ้านนานวล หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนานวล ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านคำครั่ง

   โรงเรียนบ้านคำครั่ง ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านคำครั่ง ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160 โทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านนานวล

    โรงเรียนบ้านนานวล ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนานวล ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160 โทรศัพท์ 045-247426 ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม...