Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

โรงเรียนบ้านนาประดู่

Share

   โรงเรียนบ้านนาประดู่ ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160 โทรศัพท์ 045 370 290 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5