Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ร่วมมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ศพด.บ้านนาสมบูรณ์ กับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง โดยท่านปลัด อบต.คำครั่ง,ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คำครั่ง ร่วมมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ศพด.บ้านนาสมบูรณ์ กับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561