Hot News :
วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561 15:30

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสุระ หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่ง และหมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่

      เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสุระ หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่ง และหมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสุระ หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่งและหมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังนี้ 

ข้อความเดิม 15.หนังสือรับรองผลงานไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ตรวจรับส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันที่เสนอราคาครั้งนี้

แก้ไขเป็น 15.พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานในการเสนอราคา

ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลคำครั่ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ