วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์(Vison)  

เกษตรกรรมปลอดสาร  พื้นฐานดี    เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี   มากมีคุณธรรม   ก้าวล้ำการพัฒนา
         

  พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson)

พัฒนาชุมชน   สร้างกลุ่มอาชีพ   เพิ่มพูนผลผลิต  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง    การคมนาคมสะดวก  น้ำไหล   ไฟสว่าง   ทางสะดวก  ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” 

 

ยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

 

   

 

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลคำครั่ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ