info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 174
เมื่อวาน 226
เดือนนี้ 4,466
เดือนที่แล้ว 7,541
ทั้งหมด 32,389

folder รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-รอบ-6-เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส4 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน(2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน(2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
รายงานเงินสะสมรายไตรมาส 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15]
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

 

(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน