info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 149
เมื่อวาน 323
เดือนนี้ 4,568
เดือนที่แล้ว 7,476
ทั้งหมด 32,538

volume_down ประชาสัมพันธ์-ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 1 โครงการ 1.โครงการซ่อมแซมถนนซอยสมชาย บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการซ่อมแซมถนนสายโนนม่วง บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพา-หนองสนม บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 ต.คำครั poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ขนาด 10 ลบ.ม. จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสุระ หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่ง ตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสุระ หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ ตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ OverLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box culvert) ลำห้วยหินสิ่ว หมู่ที่ 5 บ้านนาสมบูรณ์ ตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box culvert) โนนย่านาง หมู่ที่ 2 ตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

 

(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน