องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group กองช่าง
นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา
นายสุรศักดิ์ กัญญาสาย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวใจเดียว จันจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายถนอมศักดิ์ ป้องคำ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง