องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง [8 พฤศจิกายน 2565]
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 [23 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีวางพวงมาลา [13 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล [13 ตุลาคม 2565]
โครงการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชนและรายการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน [5 ตุลาคม 2565]
โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม [3 ตุลาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคำครั่ง หมู่ที่ 1 – 2 – 3 – 7 [29 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคำครั่ง หมู่ที่ 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 [27 กันยายน 2565]
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย [26 กันยายน 2565]
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 10 [25 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 192 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง