info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 171
เมื่อวาน 345
เดือนนี้ 4,590
เดือนที่แล้ว 7,498
ทั้งหมด 32,560

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2562 [27 ธันวาคม 2562]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างถนนที่สวยงาม [5 ธันวาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน หมู่ 7 ประจำปี 2562 [30 ตุลาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน หมู่ 9 ประจำปี 2562 [30 ตุลาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน หมู่ 10 ประจำปี 2562 [30 ตุลาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน หมู่ 8 ประจำปี 2562 [30 ตุลาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน หมู่ 6 ประจำปี 2562 [30 ตุลาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน หมู่ 5 ประจำปี 2562 [30 ตุลาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน หมู่ 4 ประจำปี 2562 [30 ตุลาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน หมู่ 3 ประจำปี 2562 [30 ตุลาคม 2562]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

 

(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน