องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [12 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567 [9 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [2 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 9 [30 มกราคม 2567]
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 [17 มกราคม 2567]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [12 มกราคม 2567]
กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคำครั่ง ประจำปีการศึกษา 2566 [5 มกราคม 2567]
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 [29 ธันวาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและพับผ้า ณ ศาลาประชาคมบ้านบูรพา หมู่ 8 [21 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลคำครั่ง [20 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 - 10 (ทั้งหมด 360 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง