องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง นางทัศนีย์ สีดา และคณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรม​ วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)" ซึ่งอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นบุคคลได้ปฏิบัตินหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง