องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน
รายละเอียด : วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางทัศนีย์ สีดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง และพนักงานจ้าง ยินดีต้อนรับ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน สาขา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย.65 (36 ชั่วโมง) จำนวน 20 คน ดำเนินการฝึกโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการสร้างตลาดขายสินค้าออนไลน์ เป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จักสาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง