ชื่อเรื่อง : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : UHhrfKPWed20021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง