ชื่อเรื่อง : ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทท้องถิ่น
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : Xaoc2xiTue24550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้