ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบูรพา - หนองสนม (ช่วงกลางหมู่บ้าน) ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง