วันพฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2562 14:00

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.คำครั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ช่องทางการเข้าระบบเพื่อการกรอกแบบสอบถามโดยการสแกน QR CODE ดังนี้

Poll

ประชาชนชาวตำบลคำครั่ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ