วันศุกร์, 27 กันยายน 2562 12:32

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดการรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 - ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลคำครั่ง ทั้ง 4 ศูนย์

Poll

ประชาชนชาวตำบลคำครั่ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ