สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม

ประธานสภา

 

นายชัชวาลย์ สามหาดไทย

รองประธานสภา

จ่าสิบเอกเอเรบ โลหา

ปลัด/เลขานุการสภา

 

สมาชิกสภา

 

นางบุญโฮม เนตรวิเศษ

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายประดิษฐ์ วงเวียน

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายประมูล นามสนุก

ส.อบต. หมู่ที่ 2

<!— Rows 4 —->

นางประหยัด สังวาลทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายประสงค์ รัตนเทพ

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายเสถียร ชูคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 4

<!— Rows 5 —->

นางจันทร์หอม พรมจันทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายสนอง ตาทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายประมวล สายสมุทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 5

<!— Rows 6 —->

นายพิชิต บุญวิจิตร

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายอ่อนศรี สายพิมพ์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายศรีระ คงมาก

ส.อบต. หมู่ที่ 7

 

นายเสมอ ทัดศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายมงคล บุญประกอบ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายสมชัย แสงทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 9

 

นายวิชัย แสนทวีสุข

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายธงชัย ศุภสร

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นางสาวณัฐลดา ดวงดาว

ส.อบต. หมู่ที่ 10

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลคำครั่ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ