วันอังคาร, 12 มีนาคม 2562 10:13

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box culvert) ลำห้วยหินสิ่ว หมู่ที่ 5 บ้านนาสมบูรณ์ ตำบลคำครั่ง

Poll

ประชาชนชาวตำบลคำครั่ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ