วันพุธ, 13 มีนาคม 2562 10:55

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ OverLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนหน้าวัดบ้านนาสมบูรณ์ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลคำครั่ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ