ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
ชื่อไฟล์ : x3F81nSFri95629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ