ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : fWTlPlPThu102722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยทั่วกัน