ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 7 โครงการ
ชื่อไฟล์ : DMtxsi5Fri45956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 7 โครงการ จึงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน