ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 8 โครงการ
ชื่อไฟล์ : NtfVwM3Wed121343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 8 โครงการ จึงได้ประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน