ชื่อเรื่อง : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : gLt8aUUThu25326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน