ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)
ชื่อไฟล์ : hsfwkvOTue30216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)