ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : rQB037NWed40515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้