ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 1 โครงการ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 1 โครงการ จึงปรกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : OrJ0zc2Wed42440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้