ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติและลัษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศคุณสมบัติและลัษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : bOtYInpWed103406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้