ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 1 โครงการ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเดชอุดม (สถานที่กลาง) จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : y9jjyCWThu120043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้