ชื่อเรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ........ และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ขอประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ........ และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแจ้งมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : pW8mbzyTue33825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้