ชื่อเรื่อง : ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : pfkGN2QMon40339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้