ชื่อเรื่อง : แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นการชั่วคราว
รายละเอียด : เพื่อให้เป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอแจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นการชั่วคราว ในช่วงวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : VKk7qZsWed45501.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้