ชื่อเรื่อง : ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนังงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานในที่พัก (work from hom
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนังงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานในที่พัก (work from home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covit-19) จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : qz4pUC0Wed50251.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้