ชื่อเรื่อง : การเปิดเผยรายงานการเงินประจำปี พร้อมสำเนารายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศการเปิดเผยรายงานการเงินประจำปี พร้อมสำเนารายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 0wlaNgCTue40511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้