ชื่อเรื่อง : แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ติดต่อขอรับเช็คฉบับใหม่แทนเช็คฉบับเดิมที่หมดอายุ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
ชื่อไฟล์ : JGqZ2NkThu65506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้