ชื่อเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ 1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2.คนงานทั่วไป 3.ผู้ดูแลเด็ก ผู้ที่สมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตั้งแต่ วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
ชื่อไฟล์ : BI8uzZ8Tue84234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้