ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคำครั่ง หนองสนม หมู่ 2 ตำบลคำครั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)